อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
  Franchise Strategic and Franchise Marketing Consultant
 • ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) คณะพลศึกษา วิชาเอกนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และแผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

 • ธุรกิจรถเช่าและรถมือสอง แบรนด์ “asap” บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ธุรกิจร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน แบรนด์ “Office Mate” บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • ธุรกิจค้าปลีก แบรนด์ “Jiffy Supermarket” บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • ธุรกิจร้านกาแฟ แบรนด์ “Coffee World” บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ธุรกิจร้านกาแฟ แบรนด์ “PunThai Coffee” บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
 • ธุรกิจชานมไข่มุก แบรนด์ “Ochaya” บริษัท โอชายะ กรุ๊ป จำกัด
 • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “HOBs” บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Jeffer Steak” บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด
 • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ Baanya Steak House บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จำกัด
 • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Hono Teppanyaki” บริษัท ธีรนันท์.ดับเบิ้ลยู พลัส จำกัด
 • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Sushi Hana” บริษัท มิสเตอร์ ซูชิ จำกัด
 • ธุรกิจร้านอาหาร แบรนด์ “Brown Rice” ร้านอาหารแฟรนไชส์ ประเทศอังกฤษ
 • ธุรกิจร้านขนมไทย แบรนด์ “Coco Mom” บริษัท แม่ศรีเรือน ขนมครกและขนมไทย จำกัด
 • ธุรกิจร้านเบเกอร์รี่ แบรนด์ “Bake a Wish” บริษัท เบคอะวิช จำกัด
 • ธุรกิจร้านเบเกอร์รี่ แบรนด์ “The Waffle” บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด
 • ธุรกิจร้านเบเกอร์รี่ แบรนด์ “Fai Bakery” บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด
 • ธุรกิจค้าปลีกร้านเครื่องสำอาง แบรนด์ “Cos Valley” บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
 • ธุรกิจค้าปลีกร้านยาสมุนไพร แบรนด์ “อภัยภูเบศร” มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • ที่ปรึกษาทั่วไป แบรนด์ “Chysee” บริษัท ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
 • ที่ปรึกษาทั่วไป แบรนด์ “โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ” บริษัท หยูฮวดเซี้ยง จำกัด

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาโครงการรัฐบาล

พ.ศ. 2557
 • ที่ปรึกษา โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise Standard โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2558
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สู่สากล Franchise Go Inter โดยกรม0พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก Franchise Go Inter Special โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า โกอินเตอร์) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หลักสูตรการบรรยาย

 • การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Strategic Plan)
 • การออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee Structure)
 • การพัฒนาแผนการตลาดแฟรนไชส์ (Franchise Marketing & Selling Process)
 • การพัฒนาทีมงานสนับสนุนระบบแฟรนไชส์ (Train the Trainer)
 • การทำงานเป็นทีม (Teambuilding & Walk Rally)
 • การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 • การคิดแบบเจ้าของกิจการ (Sense of Business Ownership)
 • การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
 • การคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน (Continual Process Improvement)
 • การบริการด้วยใจ (Service Excellence)
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • การบริหารเวลา (Time Management)
 • การบริหารปฏิสัมพันธ์ (Interaction Management)
 • การนำเสนองาน (Presentation Skill)
 • ทักษะการสอนงาน (Coaching Skill)
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effective)
 • พลังมองโลกในด้านบวก (Positive Thinking)

ประสบการณ์บรรยาย หลักสูตรการพัฒนาองค์กรและพนักงาน ภาครัฐและภาคเอกชน

 • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • สมาคมวิศวกรสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),
 • บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บีบีทีวีมีเดีย จำกัด
 • บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จํากัด
 • บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด
 • บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เท็ดดี้ เฮ้าส์ จำกัด
 • ศูนย์การค้าห้างมาบุญครอง (MBK)
 • บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด