อ.เปรมพงศ์ สืบสันติสกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • Digital Design Department
 • ที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนาสร้างร้านต้นแบบ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Mini MBA In Franchise Management มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • Certificate of Business Advisor Kasetsart University (CBA-KU)

ประสบการณ์ทำงาน

 • โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
  ปีงบประมาณ 2559 (Myanmar, Philippines) กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ตามโครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ 2559 (Indonesia, Singapore, Cambodia, Vietnam, China) กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการธุรกิจค้าปลีก บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Account Executive, Bestout Co., Ltd.
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เทคโนโยลี ซับพลาย จำกัด ฝ่ายงาน Sign A Rama.
 • จัดซื้อ บริษัท อัลพาย กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
 • โครงการการจัดการร้านค้า บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้ประสานงานและบริหารงานโครงการจัดนิทรรศการ บริษัท แฟรนเซิฟร์ จำกัด
  • บริหารงานโครงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 19 จังหวัดภาคอีสาน
 • ผู้ประสานจัดงานนิทรรศการ
  • THAI FEX AND THAI MEX 2003
  • Thailand Health & Beauty Show 2003
  • Thailand SMEs EXPO 2003
  • Franchise B2B Thailand Road Show 2003 จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ และอุดรธานี