ทำแฟรนไชส์

งานออกแบบถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ

ซึ่งในกระบวนการนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วย เช่น Graphic Design ออกแบบโลโก้ หรือ Designer ออกแบบร้าน แต่คนเหล่านี้จะไม่สามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการ หาก Business Concept ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนหน้านี้ยังไม่ถูกวิเคราะห์ให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะรากฐานของงานออกแบบคือรูปแบบธุรกิจที่ต้องศึกษาให้ดี
ในงานออกแบบอาจจะมีทั้งการออกแบบโลโก้ (Brand Concept) และการออกแบบร้าน (Store Concept) ซึ่งก่อนออกแบบร้านนั้น ต้องมีโลโก้เสียก่อน เพื่อกำหนดสีหรือ Identity ของธุรกิจให้ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเดียวกัน ถึงจะเริ่มต้นออกแบบร้านซึ่งเราอาจจะต้องหารูปแบบหรือ Reference จาก อินเตอร์เน็ตในร้านที่เราอยากจะให้เป็นแบบนั้น เพื่อเป็นต้นทางคุยกับนักออกแบบ
.
.
เริ่มแรกงาน Design ร้านจะต้องลงรายละเอียดเรื่องการวาง Layout ให้ดีเสียก่อน กำหนดจุดที่ลูกค้าจะต้องเห็นหรือ Contact Point ทั้งด้านหน้าและด้านในของร้าน และถึงจะกำหนดสี การตกแต่งวัสดุภายในที่ใช้
สำคัญที่สุด!!! การออกแบบและการก่อสร้างอย่าให้เกินงบประมาณการลงทุนที่ตั้งไว้ จากที่เราทำตัวเลข Financial Analysis ไว้ก่อนหน้านี้ มิฉะนั้นร้านของเราอาจจะไม่คืนทุนตามระยะเวลาที่กำหนด
ในส่วนรายละเอียดของงานออกแบบ ท่านสามาถติดตามได้จากบทความของอาจารย์เปรมพงศ์ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต้นแบบของ บิสิเนส โค้ช ซึ่งเขียนไว้ดีมากๆ ตามลิงค์นี้ได้เลยครับ
https://www.facebook.com/.../a.46461.../3469629169738472/...

 

โดย อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์
ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.