บริการของเรา

Business Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจใด เราก็สามารถพัฒนาให้คุณได้ 

Design1

Business Design
Development

ออกแบบและพัฒนาธุรกิจต้นแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่
เราสามารถนำมาพัฒนาให้คุณ
ด้วยกระบวนการ

 • Business Concept
 • Business Design
 • Product Category
 • Sales Forecasting
 • Marketing
 • Sale Team
Develop2

Franchise Business
Development

พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์
และการขายแฟรนไชส์

มีธุรกิจอยู่แล้ว อยากขยายต่อสู่
ระบบแฟรนไชส์ หรือ ระบบสาขา
ไม่ใช่เรื่องยากหากมีประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

 • Strategic Plan
 • Franchise Agreement
 • Operation Manual
 • Franchise Marketing Plan
 • Staff Training
 • Franchise Selling Process
Program3

International Franchise
Development

พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์
สู่ต่างประเทศ

สร้างระบบแฟรนไชส์ในประเทศ หากอยากขยายสู่ต่างประเทศ ระบบแบบเดิมไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อขยายสู่ต่างประเทศ

 • Strategic Plan
 • Franchise International Agreement
 • Operation Manual
 • Franchise Recruitment and Selection
 • Staff Training
Traning

Training
Program

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทางในหัวข้อการอบรม และหลักสูตรบรรยายเฉพาะธุรกิจ

 • Seminar
 • Online Seminar
 • Government Project
 • In-house Training

Our Solutions

ด้วยการลงลึกทีละจุดแก้ไข วางแผน และสร้างสิ่งเหล่านี้

Our1

Strategy

วางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านตัวเลข สร้างความชัดเจนให้เส้นทางธุรกิจ

Our2

Legal Agreement

ทบทวนการครอบครองสิทธิทางกฎหมาย ทั้งเครื่องหมายการค้า และข้อตกลงทางกฎหมาย

Our3

Operation

ทบทวน และ สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ และการบริการ จนเกิดเป็นคู่มือเฉพาะให้แก่ธุรกิจของคุณ

Our4

Marketing

วางแบบแผนการตลาดให้เหมาะสมแก่รูปแบบ และแบบแผนของธุรกิจ ทั้งออฟไลน์ และ ออนไลน์

Our5

Training

ฝึกอบรมให้แก่ทีมผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเข้าใจในกระบวนการทำงาน และสามารถปฏิบัติจนเกิดเป็นมาตรฐาน