Success Case

 

“บ้านย่า สเต๊ก เฮาส์”

จากความชอบในครอบครัวเกี่ยวกับการทำอาหารจนกระทั่งกลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมองไปถึงอนาคตกับการวางรากฐานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การขยายสาขาโดยอาศัยการวางระบบแฟรนไชส์ คือ ทางเลือกสำคัญที่ผู้บริหารมองไว้ “คุณพันธิภา วงศ์ดี” กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านย่าเรสเตอรอง บอกเล่าถึงความล้มเหลวในก้าวแรกของธุรกิจร้านกาแฟเมื่อ 7 ปีก่อนว่า ด้วยการขาดความรู้และประสบการณ์อีกทั้งการแข่งขันที่ดุเดือด ทำให้กิจการต้องยุติลง การค้นหาความชอบและความถนัดในการทำอาหารประกอบกับประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้รับ ทำให้ครอบครัวพลิกสถานการณ์กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เป็นที่มาของ “บ้านย่าสเต็กเฮ้าส์” ร้านอาหารที่คิดค้นสูตรอาหารเองทั้งหมดทั้งในส่วนของสเต็กและเมนูอื่นๆ ที่เน้นความแตกต่างในเรื่องการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้อย่างลงตัว และมาถึงก้าวสำคัญของการพัฒนาธุรกิจไปสู่ระบบแฟรนไชส์ที่วางเป้าหมายขยายความสำเร็จ 55 สาขาใน 5 ปี ส่งถึงมือผู้สนใจ แนวคิดและเรื่องราวการพัฒนาธุรกิจจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใด

ขอขอบคุณข้อมูลและบทสัมภาษณ์จาก “คุณพันธิภา วงศ์ดี”

กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านย่าเรสเตอรอง จำกัด

ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/BaanyaThailand/

ติดต่อ “บ้านย่า สเต๊ก เฮาส์” 389 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครนครราชสีมา

@BaanyaThailand โทร 080 166 3560

“ศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ มาตรฐานระดับสากล”

มองมุมใหม่ธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย http://www.franchisepremium.com