about1

ABOUT US

จุดประกายสร้างธุรกิจ การทำแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถ ขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

BCC คือ Coach

เราเป็นทั้ง โค้ช และ ที่ปรึกษา ในการพัฒนาและขยายธุรกิจ เราเป็นผู้นำในการจัดสัมมนาฝึกอบรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงการปฏิบัติ และด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ให้เป็นรูปแบบการลงทุนที่ดีและเป็นมาตรฐานของการพัฒนาชีวิตของคนไทย

ภารกิจ

สร้างกระบวนการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เกิดสังคมที่สร้างประโยชน์ต่อกัน สร้างระบบแฟรนไชส์ไทย และกระบวนการธุรกิจด้านค้าปลีก ให้สามารถพัฒนาสู่ตลาดระดับนานาชาติ และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

หลักการของ กระบวนการ BCC (BCC Procedures)

สร้างเครือข่ายธุรกิจด้านค้าปลีกแฟรนไชส์ พัฒนามืออาชีพด้านการบริหารจัดการ ทั้งผู้ประกอบการและทีมงาน สู่ระบบการบริหารจัดการธุรกิจ รูปแบบที่ทันสมัยต่างๆ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารค้าปลีกและแฟรนไชส์

โค้ช เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ด้านค้าปลีก และแฟรนไชส์ เน้นในการพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจที่เหมาะสม

โค้ช ขยายขีดขั้นศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้วยการเป็นหน่วยงานหลักต่อการพัฒนาหลักสูตรให้กับธุรกิจ เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินการธุรกิจที่แข่งขันได้ระดับสากล

การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจTrends in Business Analysis

ระบบแฟรนไชส์ของประเทศไทยนั้นจะมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง และมีการพัฒนามาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ธุรกิจด้านแฟรนไชส์จะมีการขยายตัวในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี มีอัตราเติบโตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15% เท่ากับระบบธุรกิจมีการขยายตัวไม่น้อยกว่า 120%

นอกจากนั้นธุรกิจที่เป็นระบบการค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็ก ต่างต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความเข้าใจต่อการบริหาร หรือพัฒนารูปแบบธุรกิจกลายเป็นความจำเป็นของทั้งระดับบุคคล และองค์กรที่จะต้องเร่งพัฒนาเป็นความสำคัญอันดับแรก

การยกระดับความสำคัญของการศึกษาที่ได้มาตรฐานเชิงวิชาชีพจึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน และข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการเรียนรู้

องค์กรด้านค้าปลีกและแฟรนไชส์ของไทยจะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรของตน ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนั้นการวางแนวทางการพัฒนาธุรกิจจะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแข่งขันที่กลายเป็นตลาดสากล และการขยายศักยภาพต่อการเชื่อมโยงความสามารถจากภายนอกสู่ธุรกิจกลายเป็นปัจจัยสำคัญการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ

Our Team Leader

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

" THINK RIGHT DO RIGHT
ความสำเร็จของท่าน...
ความเชี่ยวชาญของเรา "

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ถูกต้อง ต้องมีการวางแบบแผนและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน หลายองค์กรณ์มีศักยภาพในการพัฒนาขยายต่อ แต่อาจไม่มีเวลาหรือทรัพยากรณ์ด้านบุคคลที่เพียงพอ หากเพียงคุณมีความคิดที่ถูกต้องแล้ว ให้พวกเราช่วยในการลงมือทำต่อให้สำเร็จ

เพราะความสำเร็จของคุณ คือความเชี่ยวชาญของพวกเรา

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Our Team

" ทีมที่ปรึกษาธุรกิจ และวิทยากรอบรมสัมมนาธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ"

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Founder

ผู้ก่อตั้ง Business Coach and Consulting

ได้รองรับการเป็น Certified Franchise Executive (CFE) จากสหรัฐอเมริกา

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Chairman

ประธานบริษัท Business Coach and Consulting
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Principal Consultant

ประธานที่ปรึกษา Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายระบบปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Managing Director

กรรมการผู้จัดการ Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Franchise Marketing Consultant

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Siam Khmer Wholesales

ที่ปรึกษาด้านการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี

ที่ปรึกษาธุรกิจ

Prototype Developing Consultant

กรรมการบริหาร Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาร้านต้นแบบ และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

Frequently Asked Questions

BCC ให้บริการด้านใดบ้าง?
  • การให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจร้านต้นแบบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
  • การให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การบริการที่ปรึกษาวางแผนขยายธุรกิจทุกรูปแบบครบวงจร เช่น ตัวแทนจัดจำหน่าย ระบบไลเซนส์
  • การให้บริการตัวแทนขายธุรกิจแฟรนไชส์
  • หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ FBD หรือ AFP
  • In-house Training หลักสูตรสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีระบบสาขา เช่น ระบบการตรวจเยี่ยมสาขา การให้บริการธุรกิจสาขา
สนใจพัฒนาระบบแฟรนไชส์ควรเริ่มอย่างไร?
  • การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรอบรมที่เจาะลึกการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์  ถ่ายทอดกระบวนการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนที่สำคัญก่อนการขยายธุรกิจ  จากประสบการณ์ตรงของทีมที่ปรึกษาผลงาน กว่า 300 ธุรกิจ 
  • การให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจต้นแบบ  สนใจสามารถฝากข้อมูลเพื่อทางเราติดต่อกลับ
แฟรนไชส์เหมาะสมกับธุรกิจประเภทไหน?
  • เหมาะสำหรับโรงงานผู้ผลิต ธุรกิจสินค้าและบริการทุกประเภท ธุรกิจครอบครัวที่ต้องการสร้างระบบบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มจำนวนสาขา  หรือธุรกิจที่มีสาขาของตัวเองที่เป้าหมายการขยายสาขา  โดยการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาการพัฒนาแฟรนไชส์เป็นอย่างไร?
  • การทำงานของทีมที่ปรึกษา จะออกแบบรูปแบบการขยายธุรกิจ จากประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการ และสอดคล้องกับเป้าหมายในแต่ละธุรกิจ
about-2

Insights

บทความของเราเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ และการมองภาพธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น