หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

สัมมนาหลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผน  กลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

กำหนดการ หลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop”

                        09.30 – 10.00 น.             ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

                        10.00 – 12.00 น.             บรรยายหัวข้อ “Franchise Business Development

                        12.00 – 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

                        13.00 – 14.30 น.             บรรยายหัวข้อ “Franchise Business Development”  (ต่อ)

                        14.30 – 14.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

                        14.45 – 16.00 น.             Work Shop How to Set Up Franchise Business

                        16.00 น.                        จบการอบรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 • ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์
 • สามารถบริหารแฟรนไชส์และการสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์
 • ขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 • ประวัติ แฟรนไชส์ นิยามแฟรนไชส์
 • โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 • จะสร้างแฟรนไชส์ได้อย่างไร
 • ทำไมต้อง แฟรนไชส์
 • ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์
 • ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์
 • แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และการขายแฟรนไชส์
 • ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
 • Work Shop วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ โดยการให้คำปรึกษาจากทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ค่าลงทะเบียนสัมมนา 5,500 บาท ต่อท่าน  สอบถามข้อมูล สำรองที่นั่ง โทร 080-550-2134