การจัดการร้านสาขา

 

ทำไมหลายธุรกิจชั้นนำระดับโลก เช่น McDonald’s, KFC, Burger King เลือกใช้ระบบแฟรนไชส์ต่อยอดด้วยจำนวนสาขา ทั้งที่แบรนด์เหล่านี้ก็สามารถเปิดร้านได้ด้วยตัวเอง?

แท้จริงแล้วระบบแฟรนไชส์โดยหลักช่วยตอบโจทย์การต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร?
วันนี้เราจะเล่าให้ฟัง…

1.การเป็นแฟรนไชส์ช่วยบริหารจัดการด้านเงินทุน หากธุรกิจจะลงทุนกระจายสาขา ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น 100 สาขา หากเปิดเองก็จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนธุรกิจก้อนใหญ่ ทั้งนี้ไม่นับรวมเงินทุนหมุนเวียนระหว่างดำเนินธุรกิจ

2.ลดปัญหาการจัดการบริหารบุคลากร
ปฎิเสธไม่ได้ว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ การคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะยอดเยี่ยม หรือเหมาะสมกับธุรกิจนั้นอาจต้องใช้เวลา ซึ่งอาจไม่ทันต่อการแข่งขันของธุรกิจในยุคนี้
การใช้กลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดภาระการบริหารพนักงานเป็นจำนวนมากในธุรกิจ เพราะพนักงานภายในร้านจะเป็นลูกจ้างของผู้ลงทุนแฟรนไชส์

3.หากต้องการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพราะในยุคที่ความต้องการผู้บริโภคมักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
การเปิดสาขาให้ทันต่อการแข่งขัน ต้องเตรียมความพร้อมด้านทำเล เงินทุนและบุคลากร การต่อยอดธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น ซึ่งสามารถเปิดสาขาได้พร้อมๆ กัน เพราะนักลงทุนแฟรนไชส์ย่อมมีหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน

แต่ในระบบแฟรนไชส์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของแฟรนไชส์จะไม่ลงทุนอะไรเลย เพราะระบบแฟรนไชส์ต้องอาศัยกระบวนการที่ต้องพึ่งพากัน เช่น การพัฒนาและต่อยอดพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการให้การสนับสนุนระหว่างดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม การสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ยังต้องการความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ถึงจะประสบความสำเร็จ

 

โดยณิชารีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์

ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.